Parish Bulletin: Nov. 20, 2016 Munting Katesismo

1. Ano ang pangunahing layunin ng Sampung Utos ng Diyos?
Itinuturo ng Sampung Utos kung ano ang hinihingi sa atin ng pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Ang unang tatlong utos ay tungkol sa ating mga tungkulin sa Diyos; ang huling pitong utos naman ay para sa mga tungkulin natin sa ating kapwa.
2. Papaano natin iibigin ang ating kapwa?
Ang pag-ibig ay ipinakikita sa mga gawa at ang mga gawang ito ay:
– Mga gawa ng habag tulad ng pagtulong sa nangangailangan: pagpapakain sa nagugutom, pagdadamit, pagbibigay ng masisilungan, pagdalaw sa maysakit, paglilibing)
– Mga espirituwal na gawa ng habag: pagtuturo, pangangaral, pagpapatawad, matiyagang pagtitiis
– Mga mahahalagang katangian: kabaitan, katarungan, pagpipigil, at tibay ng loob

(by Sis. Lilian Comsti)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *